Wij houden je graag op de hoogte

Actuele berichten en belevenissen uit onze projecten.

Klimaat

Door klimaatverandering met langere periodes van droogte moet Waternet rekening houden met een toename in de vraag naar drinkwater. Daarnaast groeit het aantal inwoners in Nederland en zijn er steeds meer grootverbruikers. Lees meer

Riolering

Waterprof ondersteunt de gemeente Deurne bij het scherp stellen van de behoeften, het prioriteren van werkzaamheden en het positioneren van het team riolering. Waar mogelijk starten we met de uitvoeringsprojecten. Lees meer

Riolering

De gemeente Raalte heeft in 2020 haar GRP en rioleringsbeheerplan vastgelegd. Daardoor is de visie voor het rioolbeheer bekend, zijn de assets in beeld en kent de gemeente de middelen die nodig zijn om haar doelstellingen te halen. Lees meer

Riolering

Voor de gemeente Aalten stellen we het water en rioleringsprogramma 2024 - 2028 op. Omdat klimaatadaptatie een belangrijk aandachtspunt is, is het uitgebreid tot Water, Riolering en Klimaatprogramma. Lees meer

Lerend netwerk

Waterprof zet haar Community Manager  in om woningcorporaties, lokale samenwerkingen, en gemeenten te verbinden en te activeren voor een klimaatadaptieve leefomgeving. Lees meer

ENERGIE

De Nederlandse gemeenten staan voor verschillende transities. Voorbeelden hiervan zijn de energie- en warmtetransitie, de ruimtelijke transitie en de transitie naar duurzame mobiliteit. Lees meer

Klimaat

Schoon, voldoende en veilig water en een vitale bodem zijn essentiële bouwstenen voor een duurzame leefomgeving. Met deze bouwstenen wordt binnen Brabant gebouwd aan een aantrekkelijk, economisch vitaal en toekomstbestendige provincie. Lees meer

Klimaat

Het teveel aan water dat valt op een andere plek of tijdstip gebruiken. Met de restwaterscan brengen we de hoeveelheden restwater in beeld en onderzoeken we waar het later kan worden ingezet. Dit doen we binnen de Waterbank. Lees meer

Water

De vraag naar drinkwater stijgt! Sinds 2021 werken we aan de toekomst van de drinkwatervoorziening van Amsterdam en omgeving, binnen de volgende projecten: de uitbreiding van de winning in de Amsterdamse Waterleiding Duinen en het temmen van de brakke kwel. Lees meer

nieuws

Een half jaar geleden was ik op zoek naar een interessant afstudeeronderzoek voor mijn opleiding Energy for Society aan de Hanzehogeschool in Groningen. Lees meer