Klant

gemeente Súdwest Fryslân

Opdracht

Koppelkansen bij de warmtetransitie onderzoeken

Expertise

Klimaatadaptatie

Doel

Advies geven over koppelkansen

De Nederlandse gemeenten staan voor verschillende transities. Voorbeelden hiervan zijn de energie- en warmtetransitie, de ruimtelijke transitie en de transitie naar duurzame mobiliteit. Deze transities spelen zich tegelijkertijd af en vragen allemaal om investeringen in de openbare ruimte. Dat kan slim gecombineerd worden.

De gemeente Súdwest Fryslân heeft Waterprof gevraagd om te adviseren hoe de gemeente koppelingen met de warmtetransitie kan benutten. Dat kan bijvoorbeeld slim gecombineerd worden met het aanpassen van een riool, vergroeningsmaatregelen tegen hittestress of het opvangen van hemelwater tegen wateroverlast.

Waterprof heeft voor de gemeente Súdwest Fryslân de casus Workum onder de loep genomen. Hier wordt onderzoek gedaan naar de aanleg van een warmtenet. Ervan uitgaande dat Workum volledig overgaat op deze collectieve warmtevoorziening, welke koppelkansen kunnen dan worden benut en op hoe moet het samenwerkingsproces daarvoor worden ingericht?

Het resultaat
De koppelkansen in Workum liggen voor het oprapen, zelfs als het warmtenet niet wordt aangelegd. Met een proactieve houding van de gemeente kan koppelen de uitvoering van duurzaamheidstransities versnellen, financierbaarheid vergroten en weerstand verminderen. Deze conclusies worden onderbouwt met:

  • Een visuele opgavekaart met de mogelijkheden tot koppeling in Workum;
  • Een advies voor de koppeling van maatregelen in de drie meest kansrijke wijken van Workum;
  • Een advies voor het gemeentelijk samenwerkingsproces om koppelingen optimaal te benutten;
  • Een advies voor de optimale samenwerking met bewoners zodat koppelingen niet misgelopen worden.

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN