Water

Samen voor een waterbewuste toekomst

Water is onmisbaar in ons dagelijks leven, niet alleen voor onze eigen basisbehoeften, maar ook voor onze veiligheid, een gezond ecosysteem en een prettige leefomgeving. Door klimaatverandering komen we voor steeds meer uitdagingen te staan, zowel in de steden als in het landelijk gebied. Een toekomstbestendig robuust watersysteem vereist dan ook een integrale aanpak en een sterke samenwerking.

Waterprof werkt aan oplossingen die maatschappelijk gedragen worden, praktisch uitvoerbaar zijn en juridisch kloppen. We slaan de handen ineen met waterschappen, gemeenten, provincies, drinkwaterbedrijven en andere partners. Door bewustwording te creëren, kennis te delen en praktische oplossingen aan te dragen, versnellen we transities en werken we samen aan een waterbewuste en duurzame toekomst.

Stedelijk water

Waterprof ondersteunt gemeenten in de beheeropgaven van stedelijk water. Denk hierbij aan het opstellen van water- en rioleringsplannen, het structureren van werkprocessen, databeheer en meer.

Werken aan stedelijk water

Drinkwater

Voldoende goed drinkwater is niet langer meer vanzelfsprekend. Bevolkingsgroei en klimaatverandering zorgen voor verschillende uitdagingen op het gebied van drinkwater. Of het nu gaat om een verhoogde watervraag of het verbeteren van de kwaliteit, Waterprof werkt aan een duurzame en robuuste drinkwatervoorziening. Hierbij betrekken we de omgeving, brengen we belangen samen en zoeken we naar duurzame en haalbare oplossingen.

Drinkwatertransitie

Landelijk Gebied

Het landelijk gebied speelt een belangrijke rol bij de doelstellingen rondom het waterbeheer. Waterprof levert op verschillende manieren een bijdrage aan de wateropgaven in het landelijk gebied. We werken nauw samen met waterschappen, provincies, de land- en tuinbouwsector en natuurorganisaties aan de transitie van het landelijkgebied en de uitdagingen rondom waterkwaliteit en kwantiteitsvraagstukken.

Transitie landelijk gebied

Klimaatadapatie

Waterprof werkt samen met gemeenten aan een klimaatbestendige leefomgeving in steden. Zo ontwikkelen we lokale klimaatadaptatiestrategieën, waarin we door middel van een participatieproces een heldere en concrete aanpak voorstellen.

Concrete aanpak

Droogte

We hebben steeds vaker te maken met droge periodes. Daarnaast wordt onze watervraag ook steeds groter. Hierdoor raakt onze waterbalans uit evenwicht. Waterprof zet zich in voor een robuuste zoetwatervoorraad. Dit vraagt om nieuwe denklijnen, passend beleid, praktische toepassingen en een kritische blik op de inrichting van het landelijk gebied, ons watergebruik en onze bronnen.

Het voorkomen van (extreme) droogte

Omgevingsmanagement en participatie

De rol van de omgeving wordt steeds belangrijker in plannen en besluitvorming. Waterprof begeleidt initiatieven van idee tot uitvoering. We werken toe naar maatschappelijk gedragen oplossing, hoe de omgeving er ook uitziet. Met ons omgevingsmanagement brengen we belangen van de omgeving en uitvoerende organisaties nader tot elkaar. Samen komen we tot creatieve oplossingen en consensus.

Van idee tot uitvoering

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN