Cursussen op maat

Voor bedrijf en overheid

Waterprof werkt aan de thema’s water, klimaat en energie. Onze focus ligt naast de inhoud op project en programmamanagement, participatie en Lerende netwerken (community management). We helpen u graag met het opzetten en/of faciliteren van relevante incompany cursussen, e-learnings of lezingen rondom onze thema’s.

Informatie aanvragen

Omgevingsmanagement  

Omgevingsmanagement speelt een steeds belangrijkere rol in het dagelijks werk. Stakeholders worden mondiger, de ondergrond complexer en de noodzaak voor een betrokken omgeving groter door het in werking treden van de Omgevingswet. Wat is omgevingsmangement? Hoe kun je het inzetten? Wat is er voor nodig in onze organisatie?

Informatie aanvragen

KIWI programma

We trainen medewerkers van waterschappen om klimaatadaptatie binnen internationale waterschapsprojecten een impuls te geven. Daarbij ligt de focus op het sneller klimaatbestendig worden door de partnerschappen, waarbij het wederzijds halen en brengen van kennis en ervaring in balans is. Hiervoor faciliteren we trainingen, webinars en netwerkbijeenkomsten en begeleiden we KIWI’s bij het identificieren en opzetten van klimaatadaptatie pilotprojecten binnen hun eigen Blue Deal partnerschappen.

Informatie aanvragen

klimaatadaptatie 

In 2050 moet Nederland waterrobuust en klimaatadaptief zijn ingericht. De adaptatiestrategie geeft een richting, maar hoe komen we tot uitvoering? Hebben we intern genoeg draagvlak? Willen bewoners of woningbouwcoöperaties wel meewerken? Hoe gaan we om met onze nieuwbouwplannen? Hoe borgen we ons klimaatbeleid in onze dagelijkse bedrijfsvoering en wat doen we aan klimaatongelijkheid?

Informatie aanvragen

Your session was both informative and engaging, the examples made the tool explanation even better. We're eager to collaborate again in future sessions!

The Hague Academy for good Governance

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN