Klant

Deltares

Opdracht

Opzetten Community of Practice

Expertise

Communitymanagement

Doel

Kennisdeling versnellen

De realisatie van duurzame collectieve warmtesystemen helpen versnellen. In het leer- en ontwikkelprogramma werkt Waterprof met Helder en Duidelijk aan de organisatie van Communities of Practice bijeenkomsten en kennisdeling rondom leerervaringen over participatie en organisatiemodellen.

Nieuwe Warmte Nu
Nieuwe Warmte Nu (NWN) is een recent gestart programma dat loopt tot en met 2027. Met behulp van 200 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds 26.000 huizen en gebouwen en ruim 800 hectare glastuinbouw van het aardgas af gaat halen.

Het doel van NWN is het doorbreken van de belemmeringen voor de realisatie van duurzame collectieve warmtesystemen in de gebouwde omgeving. Door de realisatie van 12 projecten en 6 innovaties wil NWN een leer- en vliegwieleffect creëren om de warmtetransitie verder op gang te brengen. In de projecten worden leerervaringen opgedaan met aardwarmte, restwarmte, zonthermie en aquathermie.

Leren uit de praktijk
In het  leer- en ontwikkelprogramma van NWN werken Waterprof en Helder en Duidelijk samen met Deltares (trekker), TNO, Energie Samen, Saxion en Helder aan kennisdeling. Het doel van dit programma is leren van zowel eigen als andermans projecten. We doen dat aan de hand van een simpel model: doen – delen – borgen. Onder doen verstaan we het werk dat in de vliegwielprojecten wordt uitgevoerd, delen is het uitwisselen van kennis en ervaring binnen projecten, en borgen betekent kennis verder brengen door het te delen met andere trajecten of programma’s.

Concreet betekent dit dat Waterprof betrokken is bij de organisatie van Community of Practice bijeenkomsten over de thema’s ‘Participatie en draagvlak’ en ‘Samenwerking en organisatiemodellen’. We organiseren evenementen, webinars, excursies en ondersteunen Helder en Duidelijk met de ontwikkeling en verspreiding van praktijkkennis via verschillende communicatiekanalen. We zorgen dat leerervaringen worden opgenomen in onderzoeken voor standaardisatie en opschaling.

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN