Energie

Samen de energietransitie versnellen

Nederland stapt over op nieuwe energievormen. We wekken steeds meer duurzame elektriciteit op met zonnepanelen en windmolens en zoeken naar aardgasvrije manieren voor verwarming en koeling. Waterprof wil deze transitie versnellen om de effecten op water en klimaat tegen te gaan. We verbinden, organiseren, coördineren, vertalen en jagen aan. Zo brengen we beweging in lokale, regionale en nationale energievragen.

Visie en strategie

Waterprof zorgt dat duurzame (bestuurlijke) ambities en visies vertaald worden naar uitvoerbare programma’s. We zijn onderdeel van programmateams en creëren structuur, gezamenlijkheid en eigenaarschap. In dit snel veranderende speelveld verkennen en evalueren wij (nieuw) beleid. We helpen bij bronnenonderzoek voor aquathermie en adviseren over de rol en positionering van overheden in projecten.

Friesland aquathermie regio van Nederland

Wijkaanpak

Stap-voor-stap aardgasvrij. Waterprof begeleidt initiatieven van idee tot uitvoering. Dat doen we door te ondersteunen bij participatietrajecten en lokale besluitvorming. In onze wijkaanpak betrekken we de omgeving, brengen we belangen samen en zoeken we naar duurzame, haalbare, betaalbare en inpasbare oplossingen. Daarnaast adviseren welke besluiten wanneer en door wie gemaakt moeten worden.

Advies wijkaanpak

Onze aanpak: actief, concreet en oplossingsgericht: zo benaderen wij ieder project binnen het Water & Energieveld met enorme passie. Laat je inspireren door onze projecten.

Ronald  Verbinder van mensen, wensen en ideeën

Meekoppelkansen

Er spelen meerdere transities op dezelfde m2. Waterprof zoekt naar kansen om opgaven aan elkaar te verbinden: warmtenet, kabels, groen, riool, verkeer en meer. Een ruimtelijke puzzel die alleen gelegd kan worden met de juiste inzichten en samenwerking binnen en tussen organisaties. Daarvoor heeft Waterprof een koppelkansenkaart of opgavekaart ontwikkelt met de gemeente Súdwest-Fryslân en onderzoek gedaan voor STOWA & Stichting RIONED.

Onderzoek meekoppelkansen

Onze podcast

Aquathermie is een veelbelovende techniek, maar is nog best lastig om in de praktijk te brengen. Onze collega Jeroen de Bruin (Waterprof) gaat samen met Jacqueline Laumans (Sprankkracht) in gesprek met de koplopers van aquathermieprojecten. Hoe versnel je de transitie? In hun zoektocht bieden ze tijdens de zes afleveringen een inkijk in de drijfveren en struikelblokken van belangrijke stakeholders.

Luister naar Transitiekracht

Participatie

Ontdek de kracht van participatie! Bij de ontwikkeling van technologische innovaties tot lokale overheid en sociale rechtvaardigheid, participatie is de sleutel is tot een dynamische en inclusieve samenleving

Participatie een noodzaak

Omgevingsmanagement

De rol van de omgeving wordt steeds belangrijker in plannen en besluitvorming. Waterprof begeleidt initiatieven van idee tot uitvoering. We werken toe naar maatschappelijk gedragen oplossing, hoe de omgeving er ook uitziet. Met ons omgevingsmanagement brengen we belangen van de omgeving en uitvoerende organisaties nader tot elkaar. Samen komen we tot creatieve oplossingen en consensus.

Van idee tot uitvoering

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN