Omgeving

De omgeving in het vizier

De omgeving wordt steeds belangrijker. Bewoners en omwonenden zijn mondiger, de ondergrond ligt vol met kabels, leidingen, mogelijk niet gesprongen explosieven en meer. Ook de procedures worden steeds belangrijker. Hoe de omgeving er ook uit ziet, Waterprof werkt met u en de omgeving toe naar een maatschappelijk gedragen oplossing.

Quick-scan omgeving

Onze omgevingsmanagers

Onze omgevingsmanagers brengen de belangen van de omgeving en de uitvoerende organisatie nader tot elkaar. Door te luisteren, de dialoog aan te gaan krijgen we beter inzicht in de wensen en belangen van verschillende stakeholders. In samenspraak komen we tot creatieve oplossingen en consensus. Ieder project is uniek en kent unieke uitgangspunten.

Onze aanpak

Heldere communicatie met de omgeving is belangrijk voor het verwachtingsmanagement. In co-creatie worden projecten verrijkt en de overlast die kan worden ervaren of verwacht verminderd.

Marc  Ontwerper van werkbare oplossingen

Conditionering

Omgevingsmanagement is meer dan samenwerken met de mensen in de directe omgeving van je project. In Nederland kennen we tal van procedures en ligt de grond vol met waardevolle assets. Denk hierbij aan archeologie, cultuurhistorische waarden, niet gesprongen explosieven en natuurlijk kabels en leidingen. Onze adviseurs helpen met het in kaart brengen van de uitdagingen en het inzichtelijk maken van de belangrijkste procedures.

Neem contact op

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN