Lerende netwerken

Kennis delen is vermenigvuldigen

Heel veel kennis en ervaringen zijn beschikbaar. Vele van ons hebben dezelfde doelen of vergelijkbare belangen. Of we willen graag op onze eigen manier een bijdrage leveren aan onze maatschappij. Iedereen op zijn eigen manier, niet altijd beseffende dat wat jij wilt, ook positief kan uitpakken voor het project van een ander. Waterprof zet lerende netwerken op, netwerken waarin 1 + 1 = 3. Geen nieuwe wielen uitvinden, gebruik maken van de kennis die er al is en zo onze energie zetten op de dingen die ons weer een stap verder brengen.  Wij noemen dat een verbindend netwerk, een netwerk waarin we leren, experimenteren en ervaringen uitwisselen. De uitdagingen van vandaag zijn te complex om alleen te moeten doen!

Transitieopgaven

De opgaven waar we in Nederland voor staan zijn enorm. De energietransitie, stikstofcrisis, water en bodem sturend, digitale transformatie, klimaatadaptatie en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Hoe groot de opgave ook is, vaak willen we zo snel mogelijk richting de uitvoering. Wie hebben we daar voor nodig, is er voldoende financiering, hoe hebben de buurgemeenten of buurwaterschappen dit geregeld? Kan ik mijn beoogde doelen koppelen aan projecten van anderen? Wat de vraag ook is, het begint met het in kaart brengen van het netwerk.
Quick-scan omgeving

 

Klimaatwerkplaats Utrecht

De gemeenten en het waterschap in de provincie Utrecht hebben grote klimaatambities. Samen met het netwerk water&klimaat Utrecht brengen we het netwerk in kaart, organiseren we bijeenkomsten en zoeken we de verbinding met alle andere partijen in de regio die de stad groener, gezonder en vooral leefbaarder willen maken voor mens, dier en natuur.
Klimaatwerkplaatsen

 

Leer- en ontwikkelprogramma – Nieuwe Warmte Nu!

De realisatie van duurzame collectieve warmtesystemen helpen versnellen. In het leer- en ontwikkelprogramma werkt Waterprof met Helder en Duidelijk aan de organisatie van Communities of Practice bijeenkomsten en kennisdeling rondom leerervaringen over participatie en organisatiemodellen.

 

Leernetwerk – Zon op Water

In het programma INNOZOWA wordt kennis opgedaan over de techniek en ecologie van drijvende zonnepanelen op water. Waterprof zorgt voor de kennisdeling en communicatie rondom de uitkomsten van de proefopstellingen.

Meer over verbindend netwerken

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN