Participatie

Zonder participatie geen draagvlak

Bij Waterprof geloven we dat participatie de kern is van een veerkrachtige toekomst in de water-, klimaat- en energie sector! Ontdek met ons de cruciale rol die gemeenschappen spelen in duurzaam waterbeheer, klimaatadaptatie en de overgang naar schone energie.

Wij geloven dat participatie niet alleen een optie is, maar een absolute noodzaak, zeker met de komst van de Omgevingswet. Hoe kunnen lokale belanghebbenden betrokken worden bij de ontwikkeling van duurzame energiebronnen? Op welke manier kunnen bewoners invloed uitoefenen op waterbeheerplannen die hun gemeenschap beïnvloeden? Deze vragen vormen de sleutel tot het vormgeven van een toekomst waarin we samen streven naar duurzame oplossingen.

Onze collega’s bieden inzichten in innovatieve benaderingen en kennen de impact van lokale betrokkenheid. Draagvlak bij mede belanghebbenden is belangrijker dan ooit. Van windenergie tot waterbesparing, wij verkennen samen met jou hoe participatie niet alleen de kwaliteit van onze leefomgeving verbetert, maar ook een bron is van innovatie en empowerment.

Laat ons samen deelnemen aan deze reis van verandering en ontdekken hoe de betrokkenheid van uw omgeving kan bijdragen aan een meer duurzame, veerkrachtige toekomst voor ons allemaal. Bij ons adviesbureau geloven we dat participatie niet alleen een principe is, maar een krachtige motor achter vooruitgang en welzijn. Laten we samen bouwen aan een duurzamere wereld!

Dijkverbetering Rondehoep

Polder Rondehoep dankt haar naam aan haar vorm. Deze polder wordt omringd door bijna 17 km dijk die ontzettend populair is bij fietsers – “rondje rondehoep”. Net als iedere dijk moeten ook deze dijken worden onderhouden. In opdracht van Waternet betrekt Waterprof alle belanghebbenden om te komen tot een hernieuwde dijk.

Lees meer

Meer drinkwater voor Amsterdam

Binnen vijf jaar wil Waternet de productiecapaciteit in het duin uitbreiden van 70 naar 75 miljoen. Met aanpassingen in het huidige winsysteem is dat mogelijk. Waternet wil een natuurinclusief project realiseren met geen uitstraling naar de omgeving. Waterprof is verantwoordelijk om met de stakeholders te komen tot een gedragen proces

Lees meer

Transitiekracht

Hoe delen we bestaande kennis met een groter publiek? Participatie gaat ook over het delen van kennis en het zorgen dat alle betrokkenen een gelijkwaardig basisniveau van kennis hebben. Ook onze podcast draagt daar aan bij.

Lees meer