Aanpak omgevingsmanagement

Ieder project is uniek

Door te luisteren, de dialoog aan te gaan krijgen we beter inzicht in de wensen en belangen van verschillende stakeholders. In samenspraak komen we tot creatieve oplossingen en consensus. Ieder project is uniek en kent unieke uitgangspunten.

Projecten in omgevingsmanagement

Bij Waterprof staan we dagelijks met de voeten in de klei. Samen met onze omgevingsmanagers ondersteunen we opdrachtgevers bij het realiseren van voldoende drinkwater, veilige dijken, nieuwe waterstaatswerken en gebiedsprocessen. Daarin worden we gewaardeerd om onze aanpak.

Enkele voorbeeldprojecten

In onze uitdagende werkomgeving is betrokkenheid en de individuele stem van essentieel belang om samen te komen tot een plan dat niet alleen technisch haalbaar is, maar ook maatschappelijk gedragen wordt

Romee  Adviseur Water en Klimaat

Onze aanpak

Waterprof werkt vanuit vier basis uitgangspunten aan omgevingsmanagement en gebruikt daarbij het canvas omgevingsmanagement als inspiratie. Deze punten zijn:

Hard op inhoud, zacht op de relatie

Weet met wie je spreekt. We werken allemaal vanuit en onderbuikgevoel. Dat geldt ook voor de stakeholders met wie je dagelijks te maken hebt. Wij zorgen dat de aandacht voor de mens niet verloren gaat. Vanuit de verbinding werken wij naar de toekomst toe.

Sturen op betrouwbaarheid

Als omgevingsmanager kun je alleen sturen op betrouwbaarheid als je weet wat er bereikt moet worden. Alleen dan kun je het eerlijke verhaal vertellen aan de betrokkenen. Eerlijkheid en duidelijkheid zijn belangrijk om de opgave aan de omgeving over te kunnen brengen. Helderheid in wat we wel en niet doen. Dit vraagt om de mogelijkheid om je kwetsbaar op te stellen, zeker als je nog niet overal een antwoord op hebt, of door omstandigheden projecten anders lopen dan eerder verwacht. Deze eerlijkheid zorgt voor transparantie.

Gelijkwaardigheid

Participeren kan niet zonder gelijkwaardigheid. De omgeving heeft veel gebiedskennis en vaak een netwerk waar je rekening mee moet houden. De invloed van stakeholders wordt steeds groter, zeker ook met social media. Het is dan ook belangrijk om iedereen even goed geïnformeerd te hebben over het project en ook de ruimte te geven om eigen kennis en kunde in te brengen. Dit geldt niet alleen voor de actieve stakeholders, maar ook voor hen die mogelijk minder goed in staat zijn om een project te begrijpen. Dit vraagt om onderzoek naar de percepties en persoonlijkheden waarmee je binnen je project te maken krijgt.

Samenwerken

In gezamenlijkheid toewerken naar een gedragen oplossing. Dit vraagt om omgaan met meningen en wensen van anderen. Samen ontdekken wat realiseerbaar, betaalbaar en haalbaar is. De onderbouwing van het project met common fact finding vorm geven en meer. Doel van samenwerken is de opgave helderder krijgen en de bereidheid van de omgeving om mee te werken aan de oplossing te vergroten.

 

terug naar omgevingsmanagement

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN