Waterprof droomt van een duurzame leefomgeving. We willen een mooiere wereld voor mens, dier en natuur. Water is voor ons het verbindende element. Verder leiden we bij Waterprof slimme en gedreven waterprofessionals op voor de wereld van vandaag én morgen. Door je te verbinden aan Waterprof, verbind je je daarmee aan de toekomst van de Nederlandse watersector.

PROJECTEN

WATER & KLIMAAT

Aa en Maas – Uitvoeringsprogramma Extreem Weer

Toenemende weersextremen in het beheergebied van waterschap Aa en Maas waren aanleiding voor het waterschap om in 2016 een visie te schrijven voor omgaan met extreem weer.

Lees meer
WATER & KLIMAAT

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Weging van het waterbelang

In het kader van de Omgevingswet zullen overheden en gebiedspartners meer samen optrekken bij de inrichting van de fysieke leefomgeving.

Lees meer
WATER & ENERGIE

Rijkswaterstaat – Klantenreis aquathermie

Rijkswaterstaat wil in 2030 energieneutraal zijn en een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van Nederland. Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) heeft de potentie om in een groot deel van de warmtevraag te voorzien in de bebouwde omgeving.

Lees meer

ONZE KLANTEN