Opdracht

Community management Klimaatadaptatie

Expertise

Community management

Doel

Aanjagen klimaatinitiatieven woningbouwcoöperaties

Waterprof zet haar Community Manager  in om woningcorporaties, lokale samenwerkingen, en gemeenten te verbinden en te activeren voor een klimaatadaptieve leefomgeving. Wij ondersteunen de initiatieven van gemeenten en waterschap Amstel Gooi en Vecht door het opzetten van bijeenkomsten, ontsluiten van behoeften en aanwezige kennis bij woningbouwcoöperaties en dragen zorg voor het delen van deze inzichten. Namens het waterschap zoeken we continu en proactief de verbinding met de buitenwereld en onderhouden we het netwerk. Het is maatwerk per partner, per stap, hoe dat faciliteren er vervolgens uitziet.

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN