Klimaatwerkplaats

Regionaal knooppunt voor klimaatactie

De Klimaatwerkplaats wordt een innovatieve vrijplaats voor pioniers die op lokaal niveau werken aan klimaatadaptatie en een duurzame leefomgeving. Het doel is om goede ideeën zo snel mogelijk van experiment naar implementatie te brengen. Iedereen is welkom om iets op te starten. De deuren staan open voor burgers, beleidsmakers, onderwijzers, onderzoekers en ontwerpers om nieuwe ideeën te pitchen, mee te klussen aan lopende projecten, en in contact te komen met andere lokale ontdekkers en uitvinders.

Waterprof initieert en faciliteert de Klimaatwerkplaatsen, maar geeft het eigenaarschap aan de mensen die het maken. Wij geloven in de kracht van verbinding en dus dat wij met onze superkrachten het meeste kunnen bijdragen aan het versnellen van de klimaattransitie door innovatieruimte te creëren voor de dromers, denkers en doeners van deze wereld.

Werkplaatsen in ontwikkeling

Utrecht

Samen met het netwerk Water & Klimaat onderzoeken we de mogelijkheden voor het ontwikkelen van de klimaatwerkplaats. De focus ligt op het klimaatadaptief inrichten van de de steden en dorpen die in de provincie Utrecht liggen. In maart hebben we de klimaatborrel georganiseerd als eerste stap voor het opzetten van de klimaatwerkplaats Utrecht.

Brabant

Droogte is een belangrijk aandachtspunt in Brabant. De klimaatwerkplaats Brabant komt voort uit het project “iedere druppel de grond in” dat Waterprof uitvoert bij waterschap de Dommel. De peilers om droogte te bestrijden richten zich nu op vasthouden en hergebruiken van water. Met partijen binnen de Waterbank onderzoeken we nieuwe mogelijkheden om Brabant op termijn bestand te maken tegen droogte.

Meer informatie

Op termijn willen we in iedere regio een Klimaatwerkplaats begeleiden, met steeds een focus op de in dat gebied meest relevante klimaatuitdagingen. Wil je meer weten, of aansluiten bij dit idee?

Bezoek de klimaatwerkplaatsen

De precieze invulling van een Klimaatwerkplaats verschilt per locatie of regio: niet overal spelen immers dezelfde uitdagingen rondom klimaat en leefomgeving. Daarnaast nemen lokale partners steeds hun eigen, unieke inbreng mee, waardoor iedere Klimaatwerkplaats anders gevormd is. Toch blijft het concept en het doel van iedere Klimaatwerkplaats hetzelfde: maatschappelijke transities versnellen door lokale partijen bij elkaar te brengen en de tools te geven om aan de slag te gaan met deze transities in hun eigen regio.

Ronald Hemel

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN