De kracht van het MBO versterken in de watersector

Michiel |  03/02/2023

Mbo-verkenning

MBO’ers zijn van vitaal belang voor de Topsector Water en Maritiem. De vraag naar technisch geschoold personeel is dan ook groot, maar de instroom of doorstroom naar de sector is beperkt. Voor de WO en HBO studenten zijn diverse programma’s ontwikkeld om de Topsector Water en Maritiem te versterken, op MBO niveau is dit er niet of nauwelijks. Waterprof heeft in opdracht van de Topsector gezocht naar kansen om meer technisch opgeleide MBO studenten de Water en Maritieme sector in te krijgen. Voor onze verkenning zijn we het veld ingegaan om te onderzoeken wat de behoeften zijn van opleiders, werkgevers en publiek-private samenwerkingsverbanden op Mbo-niveau. De resultaten van de verkenning zijn tijdens een workshop aan domeinexperts van de Topsector en partners gedeeld. Gezamenlijk is de eerste aanzet Topsector-roadmap voor Mbo in de water- en maritieme sectoren ontwikkeld.

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN