Klant

Waternet

Opdracht

Beperken bodemdaling

Expertise

Gebiedsprocessen

Doel

Bottom-up aanpak bodemdaling

Samen in een sterk veenweidegebied

Wij zijn actief in de begeleiding van verschillende gebiedsprocessen in het veenweidegebied. Het mooie hieraan is, is dat we beweging kunnen brengen en houden in taaie processen. Het gaat over toekomstbestendige inrichting van polders, met ruimte voor de landbouw én natuur. Maar zijn we niet teveel aan het praten met elkaar?

Wat is eigenlijk die toekomst? Hoe ziet de landbouw er dan uit? Hoe vullen we met elkaar de hoge eisen vanuit Brussel over ecologie en waterkwaliteit in? Hoe ziet ons landschap er op termijn uit en hoe beheren we dat? Eigenlijk zomaar een paar vragen die in dit soort trajecten voorbij komen. Het is mijmeren over de toekomst zonder daadwerkelijke actie.

Gebruik gebiedskennis

Daarom brengen wij beweging. Niet alleen wensbeelden neerleggen, maar vertrekken met wat er al is. Er is zoveel gebiedskennis in het gebied aanwezig, daar willen we gebruik van maken. Hiermee hebben bewoners en ondernemers ook veel meer de regie over wat er in hun polder gebeurd. Dat lijkt ons een goede zaak. Dit vraagt nauwkeurige afstemming met wat overheden willen, die -terecht- de nadruk leggen op zorgvuldigheid van procedures, het betrekken van alle stakeholders en ook te kijken naar de langere termijn.

Laten we meer durven met elkaar

En toch is het vooral gewoon beginnen. Laten we meer durven met elkaar. Meer werken vanuit vertrouwen en minder vanuit achterdocht. Meer leren uit de praktijk met alle betrokkenen. Experimenteren. En deze kennis dan weer ergens anders toepassen. Zo houden we de vaart erin. We kunnen (en hoeven) misschien ook niet alles te weten. Daarom is het goed meer te meten en te monitoren wat er gebeurt en passen we onze proeven aan. Adaptief en meebewegen met wat zich voordoet.

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN