Klant

Waterschap de Dommel

Opdracht

Elke druppel de grond in

Expertise

Omgevingsmanagement, Procesmanagement en hydrologie

Doel

Zo veel mogelijk water vast houden en daar maatregelen voor treffen.

De vraag
Warme, droge zomers hebben de afgelopen jaren gezorgd dat de grondwaterspiegel in het gebied van waterschap de Dommel is gedaald. Het watertekort laat zien dat wij erg kwetsbaar zijn. Om het grondwater weer aan te vullen heeft het waterschap tijdelijke maatregelen genomen om water in het beheersgebied langer vast te houden. Samen met waterschap de Dommel zorgen wij dat de tijdelijke maatregelen worden omgezet in permanente maatregelen. Samen vormen wij het versnellingsteam #elkedruppeldegrondin

Het versnellingsteam zorgt voor en ondersteunt bij:

  1. het aanjagen van draagvlak voor nieuwe locaties om water vast te houden (omgevingsmanagement);
  2. het opstellen en procedureel begeleiden van projectplannen om de maatregelen te borgen (planvorming)
  3. effecten van de maatregelen in kaart brengen (hydrologisch modelleren)
  4. de interne en externe communicatie (vermarkten van het idee).

Zo dragen wij bij aan het tegen gaan van verdroging, want elke druppel telt!

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN