Community management voorbeeldprojecten

Samen de oplossing vinden

In een wereld waar de verwevenheid van de opgaves steeds sterker wordt, groeit ook de complexiteit van onze opgaves – denk hierbij aan klimaatadaptatie of de energietransitie. Bij Waterprof gaan we op deze uitdagingen in door het betrekken van diverse stakeholders met unieke belangen, kennis en perspectieven.

Nieuwe Warmte Nu

De realisatie van duurzame collectieve warmtesystemen helpen versnellen. In het leer- en ontwikkelprogramma werkt Waterprof met Helder en Duidelijk aan de organisatie van Communities of Practice bijeenkomsten en kennisdeling rondom leerervaringen over participatie en organisatiemodellen.

Lees meer

Missy WetterWaarmte

Friesland wil aquathermie regio van Nederland – en zelfs Europa – worden. Waterprof heeft deze ambitie samen met gemeenten, waterschap en provincie vertaald naar een concreet actieprogramma. We versnellen collectieve warmteprojecten met aquathermie en faciliteren nieuwe initiatieven.

Lees meer

Klimaatadaptatie woningbouwcoöperaties

Waterprof is een drijvende kracht achter groenblauwe initiatieven. Met alle belanghebbenden laten we elke stap een gezamenlijke actie zijn om te komen tot een veerkrachtigere gemeenschap.

Lees meer

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN