Klant

Provincie Fryslân

Opdracht

Opzetten Missie Wetterwaarmte

Expertise

Procesmanagement

Doel

De visie van 20 partijen samen brengen

Friesland wil aquathermie regio van Nederland – en zelfs Europa – worden. Waterprof heeft deze ambitie samen met gemeenten, waterschap en provincie vertaald naar een concreet actieprogramma. We versnellen collectieve warmteprojecten met aquathermie en faciliteren nieuwe initiatieven. 

Op dit moment gebruiken bijna alle woningen in Fryslân aardgas voor verwarming, warm water en om te koken. Om de klimaatdoelen te bereiken stapt Nederland over op duurzame warmteoplossingen. In Fryslân liggen veel woningen en gebouwen langs het water. Om die reden ziet de provincie kansen om Nederlands en Europees koploper te worden op gebied van aquathermie: de winning, opslag en distributie van duurzame warmte uit water. Of op z’n Fries: wetterwaarmte.

Waterprof is gevraagd om te helpen deze ‘Missy Wetterwaarmte’ handen en voeten te geven. Ambities, doelen en activiteiten zijn vertaald naar een actieprogramma voor de periode 2022-2025. Dit gaat over:

Nieuwe initiatieven op weg helpen – door een platform in te richten voor vragen en advies
Uitvoering van projecten – door in te zetten op financiering en een Fries organisatiemodel voor warmtenetten
Kennis ontwikkelen en delen – opbouwen van een community door kennisbijeenkomsten en communicatie campagnes

De missie is een samenwerking tussen de ambtelijke werkgroep aquathermie en bestuurders van de gemeenten Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren, Leeuwarden en Terschelling.

Jeroen de Bruin en Ronald Hemel zijn in 2021 gestart. In 2022 is het programma vastgesteld en sindsdien is Jeroen betrokken als programmasecretaris. Waterprof heeft gezorgd voor gezamenlijkheid, energie en beweging. Met als hoogtepunt een presentatie van de missie aan minister Rob Jetten van Klimaat en Energie.

 


Presentatie van ‘Missy Wetterwaarmte’ aan minister Jetten (Bron: FrieschDagblad
)

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN