Klant

LTO Noord, Provincie Gelderland en drie waterschappen

Opdracht

Uitwerken programmatische aanpak

Expertise

Watermanagement

Doel

Uitdragen voortgang resultaten

De vraag
Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer richt zich op de transitie naar een duurzame Landbouw. De gezamenlijke partners – LTO Noord, Provincie Gelderland en de drie waterschappen- vroegen Waterprof om een programmatische aanpak uit te werken. En om die aanpak uit te rollen.

Onze oplossing
Samen met de boeren en partners is een programmatische aanpak uitgewerkt en vertaald in jaaractiviteiten. Er is gestart met een verkenning onder de partners. Hun wensen en ideeën werden vertaald in een vijfjarig programma. Die aanpak is vertaald naar doelen en resultaten. Jaarlijks is de koers bijgesteld. In bijeenkomsten is steeds de voortgang getoetst en besproken waar en hoe bij te sturen. Dit is ondersteund met een communicatiestrategie en een beeldstrategie. Want door de resultaten uit te dragen, laten we zien wat daadwerkelijk gerealiseerd is.

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN