Stedelijk water

Werken aan een klimaatbestendige leefomgeving

Door klimaatverandering wordt het droger, natter en warmer. De leefbaarheid van onze steden staat onder druk. In 2050 moet iedere gemeente klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht. Maar waar wat moet je doen, wat wil je realiseren en bovenal met wie werk je daarin samen?

Waterprof werkt samen met gemeenten aan een klimaatbestendige leefomgeving. We ondersteunen gemeenten in diverse beheeropgave, waaronder het ontwikkelen van water- en rioleringsplannen, adequaat databeheer en het vastleggen van werkprocessen. Onze integrale aanpak zorgt voor gemeentebreed draagvlak. Zo werken we samen toe aan een mooie en gezonde leefomgeving.

Water-, riolering- en klimaatprogramma Aalten

Waterprof ontwikkelt een integraal water, riolering en klimaatprogramma voor de gemeente Aalten. Dit programma borgt de interne samenwerking, legt de financiering vast en zorgt ervoor dat water en riolering bijdragen aan de leefbaarheid van de kern Aalten.

Lees meer

Versterken en positioneren team riolering

Waterprof ondersteunt de gemeente Deurne met het rioleringsbeheer. We houden ons bezig met het programmeren en prioriteren van de beoogde werkzaamheden en gelijktijdig het positioneren van water en riolering binnen de gemeente. Het laatste draagt bij aan het borgen van water en klimaatvraagstukken in de ruimtelijke ordening.

Lees meer

Werkprocessen rioleringsbeheer op orde

De gemeente Raalte wil haar rioleringsbeheer kwalitatief verder verbeteren. Hiertoe brengen we alle werkzaamheden en bijhorende werkprocessen in beeld. De werkprocessen worden gekoppeld aan betrokken stakeholders in de organisatie. De werkprocessen worden straks gebruikt om te onderzoeken hoe het rioleringsbeheer verder kan worden geoptimaliseerd.

Lees meer