De Waterbank – Water voor later!

Waterbalans

We gebruiken meer water dan we krijgen. Vooral in periode met weinig neerslag neemt het gebruik van water toe. De waterbalans is in die periode uit balans. Waterprof wil het gebruik van drinkwater en het onttrekken van grondwater of oppervlaktewater zo veel als mogelijk beperken. Zo wordt onze zoetwatervoorraad meer robuust en komt het de natuur ten goede! Waterprof is om deze reden lid geworden van de Waterbank.

De Waterbank

Waterbanken zijn locaties waar restwater aanwezig is. Denk aan locaties waar hemelwater via een publieke voorziening afwatert op het oppervlaktewater of het surplus aan hemelwater in de herfst of winter. Zonde om dit water af te voeren. Dit water kan worden opgeslagen, getransporteerd of gedistribueerd zodat het op een moment van waterschaarste kan worden benut. Zo zoeken we de verbinding tussen vraag en aanbod van bruikbaar restwater door de diverse bronnen. Want  in tijden van droogte telt iedere druppel.

Restwaterscan

De Waterbank onderzoekt het aanbod, de watervraag of waterbehoefte op een later moment. Heeft u water dat afstroomt en later gebruikt kan worden, dan onderzoeken we de kansen met een restwaterscan. Op het platform van de Waterbank bieden we het water dat beschikbaar is aan, zodat andere partijen daar gebruik van kunnen maken. Samen met partijen gaan we op zoek naar mogelijkheden om het water te bufferen.

Hergebruik van water

We zoeken de verbinding tussen vraag en aanbod van bruikbaar restwater door diverse bronnen. Want in tijden van droogte telt iedere druppel.

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN