Klant

Waterschap Aa en Maas

Opdracht

Praktijkervaringen regelbare drainage in beeld brengen

Expertise

Kennisdeling

Doel

Richting geven aan uitvoerbaar beleid

De vraag
Waterschap Aa en Maas wil droogte op hoge zandgronden aanpakken. Om die reden moet minder water worden afgevoerd en meer worden vastgehouden. Regelbare drainage is een maatregel die agrariërs kunnen nemen om landbouwgronden te vernatten. Daarvoor is veel belangstelling. Het waterschap wil onderzoeken wat regelbare drainage betekent voor het realiseren van een klimaatrobuust watersysteem en welk beleid hiervoor nodig is. Waterprof is gevraagd om de beschikbare kennis en praktijkervaringen over regelbare drainage in beeld te brengen.

Onze oplossing
De beschikbare kennis over regelbare drainage is bijeen gebracht op basis van beschikbare literatuur, interviews met deskundigen en online bijeenkomsten van NHI, STOWA en het kennisprogramma Lumbricus. Alle informatie is samengevoegd in een kennisdocument. Als belangrijkste resultaat zijn vijf dilemma’s geformuleerd over regelbare drainage. Deze geven richting aan de discussie(s) die het waterschap moet voeren om toe te werken naar uitvoerbaar beleid.

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN