Drinkwatertransitie

Toekomstige drinkwatervoorziening

Niets is zo vanzelfsprekend als drinkwater uit de kraan en dat willen we graag zo houden. Waterprof werkt aan nieuwe denkkaders die rekening houden met de uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, verdroging, bevolkingsgroei, duurzaamheid en circulariteit.

Waterprof werkt binnen verschillende projecten aan de toekomstige drinkwatervoorziening van Nederland. Onze diensten omvatten een strategische focus op water bij ruimtelijke inrichting, het stimuleren van verduurzaming naar een circulair watersysteem, het bevorderen van zuiniger watergebruik en het implementeren van structurele wateropslag. Samen met overheden, waterschappen en drinkwaterbedrijven dragen we bij aan een daadkrachtige uitvoering van de drinkwatertransitie, waarbij het behoud van drinkwaterbronnen centraal staat. Hierbij betrekken we de omgeving, brengen we belangen samen en zoeken we naar duurzame en haalbare oplossingen. Samen bouwen we aan een toekomst waarin drinkwater duurzaam, betrouwbaar en toegankelijk blijft voor iedereen.

Omgevingsmanagement

De rol van de omgeving wordt steeds belangrijker in plannen en besluitvorming. Waterprof begeleidt initiatieven van idee tot uitvoering. We werken toe naar maatschappelijk gedragen oplossing, hoe de omgeving er ook uitziet. Met ons omgevingsmanagement brengen we belangen van de omgeving en uitvoerende organisaties nader tot elkaar. Samen komen we tot creatieve oplossingen en consensus.

Van idee tot uitvoering

Amsterdamse Waterleidingduinen

Binnen vijf jaar wil Waternet de productiecapaciteit in het duin uitbreiden van 70 naar 75 miljoen. Met aanpassingen in het huidige winsysteem is dat mogelijk. Waternet wil een natuurinclusief project realiseren met geen uitstraling naar de omgeving. Waterprof verzorgt het omgevingsmanagement.

Drinkwater voor Amsterdam

Temmen brakke kwel

Binnen het pilotproject ‘Temmen van Brakke Kwel’ onderzoekt Waternet de mogelijkheid om in de Horstermeerpolder brak grondwater diep in de bodem op te vangen en op te pompen en om er vervolgens drinkwater van te maken. Vanuit Waterprof zijn Marc en Romee bij het project betrokken voor de algehele projectleiding, afstemming met management en het bestuur van Waterschap Amstel Gooi en Vecht.

Innovatief pilotproject

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN