Transitie landelijk gebied

Transitie landelijk gebied

Het landelijk gebied speelt een belangrijke rol bij de doelstellingen rondom het waterbeheer. Waterprof levert op verschillende manieren een bijdrage aan de wateropgaven in agrarische gebieden. We werken nauw samen met waterschappen, provincies, de land- en tuinbouwsector en natuurorganisaties aan de transitie van het landelijk gebied en de uitdagingen rondom waterkwaliteit en kwantiteitsvraagstukken.

Bottum-up aapak voor een duurzaam veenweidegebied

Wij zijn actief in de begeleiding van verschillende gebiedsprocessen in het veenweidegebied.

Lees blog over aanpak

Landbouw- en drinkwater in Gelderland

Voor de provincie Gelderland ging Waterprof aan de slag om een landelijke overeenkomst te vertalen naar een provinciale uitvoeringsovereenkomst, samen met een team van vertegenwoordigers van landbouw, waterbedrijf, waterschap en provincie. Vervolgens is met betrokken boeren per gebied een projectplan opgesteld.

Projectplannen uitvoering

Kennisdocument regelbare drainage

Waterschap Aa en Maas wilde weten wat regelbare drainage betekent voor het realiseren van een klimaatrobuust watersysteem en welk beleid hiervoor nodig is. Waterprof heeft alle beschikbare kennis over regelbare drainage samengevoegd in een kennisdocument en een aantal dilemma’s geformuleerd om richting te geven aan de discussie over het onderwerp.

Richting geven aan uitvoerbaar beleid

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN