Klant

Provincie Gelderland

Opdracht

Vertaal landelijke overeenkomst naar uitvoeringsovereenkomst

Expertise

Projectmanagement

Doel

Projectplannen uitvoering

De vraag
Vanuit de provincie Gelderland kwam de vraag: Vertaal een landelijk, bestuurlijk vastgelegde overeenkomst in een provinciale aanpak voor combinatie van landbouw en waterwinning in vier grondwaterbeschermingsgebieden. Waterprof ging hiermee aan de slag.

Onze oplossing
Met een team van vertegenwoordigers van landbouw, waterbedrijf, waterschap en provincie is de landelijke overeenkomst vertaald naar een uitvoeringsovereenkomst. In die uitvoeringsovereenkomst zijn de randvoorwaarden, projectopzet, projectorganisatie en financiën vastgelegd. Aansluitend is met de betrokken boeren per gebied een projectplan opgesteld. De projectplannen samen vormen de basis voor de uitvoering.
Vervolgens heeft Waterprof samen met het Kadaster de basis van het ProjectManagementTeam ingevuld om de realisatie te borgen.

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN