Waternet – Temmen van de Brakke Kwel

Marc |  09/12/2021

De vraag
Waternet kwam bij Waterprof met de vraag om de pilot ‘Temmen van Brakke Kwel’ te coördineren. In de Horstermeerpolder heeft de natuur en landbouw last van brak kwelwater. Binnen de pilot onderzoekt Waternet daarom of zij het brakke grondwater in de Horstermeerpolder kan onttrekken en of het een geschikte grondstof is voor drinkwater. Dit gebeurt door middel van drie deelprojecten: hydrologisch onderzoek, aanleg van de installaties (winput en zuivering) en onderzoek naar de zuiveringsmethode voor brak grondwater.

Onze oplossing
Waterprof verzorgt de overall projectleiding, afstemming met management en het bestuur van Waterschap Amstel Gooi en Vecht. Dit resulteert in samenhang tussen de projectonderdelen en risico’s die beheerst worden.

Het project kent veel facetten die nieuw zijn, zoals de winning van brak grondwater en de manier van zuiveren. Juist vanwege het innovatieve karakter van alle deelprojecten is een goede afstemming nodig.

Met dit project draagt Waterprof bij aan een duurzame leefomgeving in de Horstermeerpolder. Allereerst doordat met het onttrekken van het brakke grondwater de oppervlaktewaterkwaliteit verbetert. Daarnaast omdat men hiermee de inlaat van zoetwater uit het Markermeer kan beperken waarmee het waterschap nu het brakke water ‘wegdrukt’ opdat het niet in de natuur terechtkomt. Tot slot omdat het gebruik van brak grondwater als grondstof voor drinkwater een optie is om de drinkwatervoorziening in Amsterdam veilig te stellen.

Foto: Waternet

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN