Klant

Waternet

Opdracht

Brakke kwel als alternatieve bron voor drinkwater onderzoeken

Expertise

Drinkwater en omgevingsmanagement

Doel

Alternatieve bron voor drinkwaterproductie onderzoeken

Temmen van Brakke Kwel

In de Horstermeerpolder is een deel van het grondwater brak. Dit grondwater komt omhoog als brakke kwel en is slecht voor de natuur en landbouw. Op dit moment wordt er veel zoet water vanuit het Markermeer via de Vecht ingelaten om natuurgebieden als de Spiegelplas en het Naardermeer te beschermen.

Binnen het pilotproject ‘Temmen van Brakke Kwel’ onderzoekt Waternet de mogelijkheid om het brakke grondwater diep in de bodem op te vangen en op te pompen en of er vervolgens drinkwater gemaakt kan worden. Dit gebeurt door middel van drie deelprojecten: hydrologisch onderzoek, aanleg van de installaties (winput en zuivering) en onderzoek naar de zuiveringsmethode voor brak grondwater. Met dit project draagt Waternet bij aan een duurzame leefomgeving in de Horstermeerpolder. Zo wordt door het onttrekken van het brakke grondwater de oppervlaktewaterkwaliteit verbetert. Ook kan men hiermee de inlaat van zoetwater uit het Markermeer beperken. Daarnaast wordt het brakke grondwater gebruikt als grondstof voor drinkwater, om zo de drinkwatervoorziening in Amsterdam veilig te stellen.

Vanuit Waterprof zijn Marc Balemans en Romee Uijterlinde bij het project betrokken voor de algehele projectleiding, afstemming met management en het bestuur van Waterschap Amstel Gooi en Vecht. Dit resulteert in samenhang tussen de projectonderdelen en risico’s die beheerst worden.

Het project kent veel facetten die nieuw zijn, zoals de winning van brak grondwater en de manier van zuiveren. Juist vanwege het innovatieve karakter van alle deelprojecten is een goede afstemming nodig.

Foto: Waternet

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN