Opdracht

Werkprocessen in beeld

Expertise

Rioleringsbeheer

Doel

Professionaliseren rioleringsbeheer

De gemeente Raalte heeft in 2020 haar GRP en rioleringsbeheerplan vastgelegd. Daardoor is de visie voor het rioolbeheer bekend, zijn de assets in beeld en kent de gemeente de middelen die nodig zijn om haar doelstellingen te halen.

Om de doelstellingen te halen geeft de gemeente aandacht aan haar interne organisatie. Vragen rond dagelijks beheer, verantwoordelijkheden, informatieborging, besluitvorming en het gebruik van voorzieningen zijn belangrijk om de doelstellingen te halen. De gemeente wil met de bestaande middelen en mensen een hoge kwaliteit leveren aan haar inwoners. De eerste stap die daarin wordt gemaakt is het inzichtelijk maken van de werkprocessen voor het rioolbeheer.

Waterprof brengt samen met de medewerkers van de gemeente de werkprocessen in kaart. In verschillende overlegronden zijn de werkprocessen uitgewerkt en gekoppeld aan de personen binnen de organisatie die betrokken zijn bij een specifiek werkproces. Denk aan de rioolbeheerder, de accountant, een medewerker van het waterschap. Daarmee maken we samen een verdiepingsslag op het rioleringsbeheerplan door de huidige werkprocessen uit te werken in een praktisch werkdocument voor dagelijks gebruik.

 

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN