Tjerk-Jan studeert af op aquathermie bij Waterprof

Kan je kort iets vertellen over je onderzoek?

Een half jaar geleden was ik op zoek naar een interessant afstudeeronderzoek voor mijn opleiding Energy for Society aan de Hanzehogeschool in Groningen. Toen ik een reactie kreeg van Waterprof, was mijn enthousiasme direct gewekt: ze hadden een vraagstuk over aquathermie, een innovatie waar ik nog weinig van wist. Waterprof had namelijk opgemerkt dat er maar weinig aquathermie projecten gerealiseerd werden, terwijl veel partijen het wel in hun plannen hadden staan. Dit maakte hen nieuwsgierig naar de reden waarom deze projecten stagneerden en hoe ze geholpen kunnen worden. Aan mij de opdracht om uit te zoeken waartegen ze aanliepen en hoe Waterprof versnelling kon aanbrengen in deze projecten. Voor dit onderzoek sprak ik met verschillende stakeholders van drie afzonderlijke projecten. Tijdens deze gesprekken kwam al snel naar voren dat alle projecten vooral tegen onduidelijkheden aanliepen, met name op het gebied van governance en de betrokkenheid van bewoners. Om de onduidelijkheden en obstakels weg te nemen, kwamen in deze gesprekken ook tips aan bod, versnellingspunten die de eerste drie fases (start, verkenning en ontwerp) sneller moeten laten verlopen. Op basis hiervan heb ik een “acceleratie roadmap” ontwikkeld. Deze tool kan door aquathermieprojecten worden gebruikt om verschillende tijdlijnen van zichzelf of andere betrokkenen te evalueren, mogelijkheden voor vooruitgang vast te stellen en als leidraad te gebruiken voor de planning en uitvoering van de eerste drie fasen. Dit zou de projecten sneller laten verlopen en obstakels verminderen. De routekaart is slechts een begin. Deze kan door u verder worden uitgebreid en verbeterd door meer obstakels en versnellingspunten toe te voegen, waardoor een database kan worden gecreëerd die andere partijen kan helpen bij het realiseren van deze fascinerende innovatie!

Wat is je opgevallen in het aquathermie werkveld?

Door de congressen die ik heb bijgewoon en de interviews die ik heb afgenomen heb ik een goed beeld kunnen krijgen van de wereld van aquathermie. Het enthousiasme en de open houding van iedereen die met deze technologie werkt viel mij gelijk op, ze zijn op zoek naar verduurzaming en willen graag bijdragen aan een gasvrij Nederland.

Tijdens mijn onderzoek ben ik erachter gekomen dat er veel expertise aanwezig is, maar helaas niet veel wordt gedeeld. Ik heb veel mensen gesproken die interessante oplossingen en innovaties hadden, die andere partijen enorm zouden kunnen helpen om een project te realiseren. Veel startende projecten tasten nog vaak in het duister met vragen als “wie heeft welke rol”, “hoe werkt de business case” en “hoe zorgen we voor subsidies en steun”.

Aquathermie is een super interessant werkveld met veel expertise en enthousiasme, iets waarin ik in de toekomst erg graag gebruik van wil maken!

Je hebt een mooi product ontwikkelt. Wie kunnen hier gebruik van maken?

De roadmap is ontworpen en gericht aan iedereen die werkt aan een aquathermieproject. Het is een middel om samen te versnellen en obstakels te verminderen om zo tot een snellere realisatie te komen. Het feit dat op de roadmap gemeentes, energiecooperaties, woningbedrijven en waterbeheerders staan, komt doordat ik deze vier partijen heb geïnterviewd. Aanvullingen zijn daarom meer dan welkom! Door een breder begrip van de uitdagingen en oplossingen voor iedereen die betrokken is, kan het realiseren aquathermieprojecten versnellen en daardoor sneller een gasvrije samenleving bereiken!

Hoe was het om af te studeren bij Waterprof? Wat vond je het leukst/minst leuk?

Ik kan niks anders zeggen dan dat het afstuderen bij Waterprof mij uitstekend is bevallen. De hechte groep collega’s, hun expertise, betrokkenheid en gezelligheid hebben ervoor gezorgd dat ik een goede en leerzame tijd heb gehad. Ik ben dankbaar voor de mogelijkheden die ik heb gehad om mijn kennis te verbreden en een professioneel netwerk op te bouwen dankzij de congressen waar ik aan heb deelgenomen en de vrijheid die ik had voor mijn onderzoek. Het enige minpuntje was dat Waterprof zich in Utrecht bevindt en ik in Leeuwarden woon, maar door de optie om thuis te werken en de dagelijkse dagstart, voelde ik me gauw betrokken bij mijn collega’s en begon ik de dag goed. Het voordeel van Waterprof is dat het een relatief klein bedrijf is, met korte lijntjes, veel kennis en betrokkenheid, iets waar ik me zeker senang bij voelde.