Opdrachtgever

gemeente Deurne

Opdracht

Versterken en positioneren team riolering

Expertise

Stedelijk water en rioolbeheer

Doel

Wegwerken achterstanden rioolbeheer

“We zijn het meest geholpen als we het gevoel hebben weer controle te krijgen over ons werk.”

Waterprof ondersteunt de gemeente Deurne bij het scherp stellen van de behoeften, het prioriteren van werkzaamheden en het positioneren van het team riolering. Waar mogelijk starten we met de uitvoeringsprojecten. We zorgen daarbij voor heldere werkprocessen en scherpe taak- en rolverdeling.

Hierbij maken we gebruik van het huidige vGRP en gaan we niet eerst een nieuw WRP opstellen. Het bestaande vGRP is de leidraad in het dagelijks werk, het geeft invulling aan de vervangingsopgave, de benodigde onderzoeken en het dagelijks beheer en onderhoud. Aanvullend is het vGRP met haar visie en ambitie richtinggevend voor de verdere ontwikkeling van het rioleringssysteem en de lokale samenwerking.

Naast de inhoudelijke taken ligt er een opgave om het team te laten groeien. We besteden expliciet aandacht aan de menselijke kant van het werk en binding in het team.

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN