Opdracht

opstellen Water en Rioleringsprogramma

Expertise

Stedelijk water

Doel

Programmering en financiering van watermaatregelen

Voor de gemeente Aalten stellen we het water en rioleringsprogramma 2024 – 2028 op. Omdat klimaatadaptatie een belangrijk aandachtspunt is binnen het programma is het programma uitgebreid tot Water, Riolering en Klimaatprogramma. Het programma is tot stand gekomen met verschillende beleidsvelden binnen de gemeente en afgestemd met het waterschap. In samenwerking met RioSan en Buro Wolkorte verwachten we begin 2024 het programma ook bestuurlijk vast te stellen en daarmee financiering te hebben geborgd voor alle beoogde watermaatregelen in de komende 5 jaar. Daarmee zijn ook een groot deel van de klimaatadaptatiemaatregelen geborgd.

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN