Community Management

Community management bij Waterprof

In een wereld waar de verwevenheid van de opgaves steeds sterker wordt, groeit ook de complexiteit van onze opgaves – denk hierbij aan klimaatadaptatie of de energietransitie. Bij Waterprof gaan we op deze uitdagingen door het betrekken diverse stakeholders met unieke belangen, kennis en perspectieven.

Onze aanpak

Community management bij Waterprof is de verbinding van belanghebbenden in een gezamenlijk netwerk. Binnen deze netwerken delen deelnemers kennis en pakken ze gezamenlijke opgaven aan. Het stelt individuen in staat ideeën uit te wisselen en samen oplossingen te vinden voor gedeelde uitdagingen. Waterprof bouwt, onderhoudt en versterkt deze netwerken, waarin maatschappelijke opgaven worden geagendeerd.

Door een open dialoog te faciliteren en betrokkenheid van de juiste groepen te stimuleren, creëren we draagvlak. Met community management worden uitdagingen gezamenlijk aangepakt, waardoor het werk van belanghebbenden niet alleen efficiënter wordt, maar ook een cultuur van collectieve groei stimuleert

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN