Energie

Hoofdrolspeler in de energietransitie

We zitten in een overgang: om klimaatverandering tegen te gaan, stapt Nederland over op duurzame energie. We bouwen windparken op zee en laten zonnepanelen drijven. In deze energietransitie zijn water en energie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nieuwe warmtebronnen zoals oppervlakte-, afval- en drinkwater worden steeds belangrijker. Ook is water een perfecte plek om energie op te slaan. We laten je zien hoe de wereld van water & energie eruit ziet.

We richten ons op de overstap van fossiele naar duurzame energiebronnen. Samen met overheden, bedrijven, bewoners en kennisinstellingen werken we aan oplossingen en innovaties voor een CO2-neutraal Nederland.

Onze visie

Wij dromen van een duurzame leefomgeving. En nieuwe warmte- en elektriciteitsoplossingen zorgen daarvoor. Daarom willen wij onze bijdrage leveren aan de energietransitie met impact in projecten, talentontwikkeling en een verbindend netwerk.

Hoe we dat doen? Voor alle werkvelden meer projecten uitvoeren, onze dienstverlening uitbouwen, meer werken in (versnellings)teams en actief op lokaal niveau betrokken zijn.

Ik wil meer weten

Aquathermie: een gezamenlijke zoektocht

Aquathermie is een veelbelovende techniek, maar is nog best lastig om in de praktijk te brengen. In ons werk zie je dat als je mensen met verschillende achtergronden en belangen bij elkaar brengt, de beste ideeën ontstaan om de toepassing van aquathermie te versnellen.  In de praktijk gebeurt dat echter te weinig. Maar hoe brengen we de belangrijkste stakeholders op een laagdrempelige manier bij elkaar, met als doel om de transitie voor het verduurzamen van ons warmtenetwerk te versnellen? 

In onze podcast gaan Jeroen de Bruin (Waterprof) en Jacqueline Laumans (Sprankkracht) in gesprek met de koplopers van aquathermieprojecten. Ze willen ontdekken hoe je transities kunt versnellen én op een laagdrempelige manier een inkijkje bieden in de drijfveren en struikelblokken van belangrijke stakeholders. 

Jeroen de Bruin (Waterprof) gaat samen met Jacqueline Laumans (Sprankkracht) in gesprek met de koplopers van aquathermieprojecten. Ze willen ontdekken hoe je transities kunt versnellen én op een laagdrempelige manier een inkijkje bieden in de drijfveren en struikelblokken van belangrijke stakeholders. 

De serie bestaat uit 6 afleveringen. Vanaf 14 september staat de teaser online. Vanaf 21 september verschijnt er wekelijks een nieuwe aflevering.

Luister de podcast

Onze Diensten

Wij verbinden mensen, kennis  en organisaties om duurzame transities te versnellen. Met onze diensten op het gebied van Water & Energie werken we samen aan een duurzame leefomgeving:

  1. Strategie en programma’s: wij ontwerpen duurzame toekomstvisies en programma’s. We vertalen ambities naar concrete actie en versterken samenwerkingen tussen partijen op verschillende (bestuurlijke) niveaus. We overzien het speelveld en adviseren bij rolbepaling en participatie in projecten.
  2. Kansenonderzoek (quickscans): we brengen kansen voor oplossingen in beeld. Zo voeren we aan de hand van schatzoeken een eerste verkenning uit voor aquathermiemogelijkheden en mogelijke gebruikers. We vertalen technische data naar praktische (koppel)kansen en brengen gebiedskennis in. En dat doen we natuurlijk in samenwerking met stakeholders. Zo maken we stappen voor een integraal gebiedsproces.
  3. (Integrale) gebiedsplannen: hoe we van idee tot concrete uitvoering komen? Aan de hand van succesvolle gebiedsplannen. Samen met stakeholders verbinden we kennis en partijen op lokaal niveau om een integraal gebiedsplan te ontwikkelen. Onze expertise in Water & Klimaat zorgt hierbij voor verkenning van koppelkansen.
  4. Leernetwerken: ontwikkelde kennis delen en toepassen, dat is voor ons belangrijk. Daarom maken we kennis en ervaringen uit de praktijk beschikbaar voor professionals, organisaties en netwerken.

Belangrijke thema’s binnen onze werkzaamheden zijn Verwarmen en verkoelen en het duurzaam opwekken van energie. We denken mee met gemeenten in de mogelijkheden voor de warmtetransitie, adviseren over warmtenetten en gaan het gesprek aan met alle stakeholders. Voor het duurzaam opwekken van energie nemen we de 30 energieregio’s van ons land onder de loep en onderzoeken we nieuwe ideeën als aquatherma, netcongestie en meer. We stellen alles in het werk voor een duurzame leefomgeving.
Zoek uw schat

Onze aanpak

Actief, concreet en oplossingsgericht: zo benaderen wij ieder project binnen het Water & Energieveld met enorme passie. Laat je inspireren door onze projecten.
Onze projecten

Aan de slag met Energie!

Samen werken aan een duurzame leefomgeving? We leiden gedreven waterprofessionals op voor de wereld van vandaag en morgen. We verbinden mensen en organisaties en begeleiden en adviseren opdrachtgevers bij complexe waterprojecten: van idee tot realisatie en van concept tot evenement.

ADVIES AANVRAGEN

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN