Water & Energie

Nederland stapt over op duurzame energie om klimaatverandering af te remmen. Water speelt een belangrijke rol in de energietransitie. We bouwen windparken op zee en laten zonnepanelen drijven. Nieuwe warmtebronnen als aardwarmte en oppervlakte- en afvalwater worden steeds belangrijker. Ook is water een belangrijke bron om energie op te slaan. Maar deze nieuwe warmte- en elektriciteitsoplossingen zorgen wel voor veranderingen in de leefomgeving.

Daarom ondersteunt Waterprof opdrachtgevers bij verkenning, samenwerking en realisatie van duurzame energieprojecten op het gebied van Water&Energie. Door energieoplossingen op de juiste manier in te zetten versnellen wij de energietransitie.

WATER & ENERGIE

Rijkswaterstaat – Klantenreis aquathermie

Rijkswaterstaat wil in 2030 energieneutraal zijn. Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) heeft de potentie om in een groot deel van de warmtevraag te voorzien in de bebouwde omgeving.

Lees meer
WATER & ENERGIE

Waterschap Hollandse Delta – Verkenning aquathermie en zon op water

Waterschap Hollandse Delta (WSHD) heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn en werkt aan beleid omtrent duurzaamheid. Om de ambities te realiseren wil het waterschap een integraal programma ontwikkelen voor circulariteit, energie en duurzaamheid.

Lees meer