Klant

Stowa en Rioned

Opdracht

Koppelkansen inzichtelijk maken

Expertise

Klimaat- en Energietransities

Doel

Onderzoek samenhang Energie en Klimaat

De technieken bestaan, het beleid ligt klaar en iedereen voelt de urgentie. We moeten aan de slag met de energietransitie en klimaatadaptatie. Hoe ontdekt je koppelkansen voor deze gebiedsopgaven? Met kennis uit de praktijk ontdekken we hoe je werk-met-werk maakt.

De druk op de publieke ruimte in Nederland wordt steeds groter. Er spelen veel opgaven en transities die gelijktijdig op hetzelfde aantal vierkante meters moeten plaatsvinden.

STOWA en Stichting RIONED zijn in 2020 gestart met een programma gericht op het toepassen van beschikbare en reeds ontwikkelde kennis op het gebied van klimaatadaptatie: Kennis in de Regio. Eén van de vragen daarbij was hoe je maatregelen kunt meekoppelen met de energietransitie. Met als doel: hoe kunnen we slimmer opgaan met onze publieke ruimte in Nederland?

Waterprof en Stroom en Onderstroom zijn gevraagd om te verkennen waar de werelden van energietransitie en klimaatadaptatie elkaar vinden in de praktijk. Dit heeft geleidt tot een lijst van 24 projecten waar een ‘koppeling’ is gemaakt tussen deze beleidsvelden. Met verdiepende interviews is achterhaal waar kansen maar ook valkuilen liggen om koppelingen te laten slagen.

Wat opviel: koppelen is pionieren en vraagt om maatwerk. Daarbij is het belangrijk om te weten wat speelt en aan te sluiten bij behoeften. Dit hangt ook nauw samen met sociaal-maatschappelijke opgaven zoals veiligheid, energiearmoede en gezondheid. Een koppelkans kun je niet altijd creëren, die moet ontstaan. Dat betekent dat actieve betrokkenheid bij gebiedsprocessen, doorbreken van muurtjes binnen en tussen organisaties en dezelfde taal spreken. Kortom: samenwerken is de sleutel tot succes.

Hoe je dat doet? In deze blog helpen we je op weg aan de hand van 5 stappen.

Benieuwd naar het hele onderzoek? Lees dan ons artikel in het vakblad H2Oof bekijk de terugblik van een workshop over koppelkansen op het KNW najaarscongres.