Klant

Netwerk Aquathermie, STOWA en WarmingUP

Opdracht

Kennisdeling aquathermie

Expertise

Aquathermie

Doel

Overzicht oplossingsrichtingen en adviezen implementatie

De vraag
Kennisontwikkeling over aquathermie gaat snel. Kennispartners die veel energie steken in dit thema zijn Netwerk Aquathermie, STOWA en onderzoeksprogramma WarmingUP. Samen hebben zij Waterprof gevraagd om onderzoek uit te voeren naar kennisdeling aquathermie. Want komt alle waardevolle kennis ook aan bij de mensen die hiermee aan de slag moeten?

Onze oplossing
Door middel van design thinking bekijkt Waterprof de vraag vanuit het perspectief van de eindgebruiker. Met een enquête en interviews komen knelpunten aan het licht van verschillende doelgroepen die kennis zoeken over aquathermie. Voor die knelpunten wordt nagedacht over oplossingen. Het resultaat is een overzicht van oplossingsrichtingen met adviezen voor implementatie die visueel zijn weergegeven in een roadmap.

Foto: Pexels