Klant

Waterschap Rivierenland

Opdracht

Community of Practice opzetten

Expertise

communitymanagement

Doel

Kennisdelen over zon op water vernsellen

In het programma INNOZOWA wordt kennis opgedaan over de techniek en ecologie van drijvende zonnepanelen op water. Waterprof zorgt voor de kennisdeling en communicatie rondom de uitkomsten van de proefopstellingen.

De vraag
Waterschap Rivierenland heeft Waterprof gevraagd kennisdeling en communicatie vorm te geven voor het innovatietraject INNOZOWA (INNOvatieve ZOn op WAter). Waterschappen spelen een belangrijke rol als gebiedspartners in de energietransitie. Meer kennis over zon op water helpt om te ontdekken hoe we slim kunnen omgaan met onze ruimtelijke omgeving. De leerervaringen die worden opgedaan met drijvende zonnepanelen zijn interessant voor overheden, bedrijven, kennisinstellingen en energiecoöperaties.

Onze aanpak – leren door doen
Van 2022 tot 2024 werkt Waterprof samen met het waterschap aan kennisdeling en communicatie van het programma. Er wordt een lerend netwerk opgebouwd van partijen die kennis uitwisselen tijdens Community of Practice (CoP) bijeenkomsten. De opgehaalde kennis wordt vertaald naar (visuele) leerproducten die bij verschillende doelgroepen onder de aandacht worden gebracht. Communicatiekanalen die worden gebruikt zijn een nieuwsbrief, website, sociale media en samenwerken met andere kennisnetwerken.
Benieuwd naar de resultaten? Neem contact op met Ronald Hemel of Eva Terpstra of kijk op www.innozowa.nl

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN