Schatzoeken Aquathermie

Schatzoeken Aquathermie

Kan aquathermie in mijn gemeente worden toegepast? Het antwoord, vast wel! In Nederland zijn volop kansen voor aquathermie. Om de kansen voor aquathermie in beeld te brengen heeft Waterprof het ‘schatzoeken aquathermie’ ontwikkeld. Schatzoeken is een eerste verkenning van aquathermiebronnen en mogelijke gebruikers. Wij vertalen technische data naar praktische kansen in uw gemeente. Meer weten of het schatzoeken, download de folder.

Download de folder schatzoeken

Ik heb de schat gevonden, wat nu?

Koppelkansen

De schat is ontdekt. Aquathermie biedt mooie kansen voor uw gemeente en u wilt als gemeente doorpakken op dit thema. Samen met u brengen we het speelveld in zicht, onderzoeken we waar werk met werk kan worden gemaakt en bepalen we de potentie die benut kan worden.

Lees onze blog hierover

Wijkuitvoeringsplannen (WUP’s)

De potentie is in beeld, de technische lichten staan op groen. Samen met bewoners, instanties en andere belangrijk betrokkenen gaan we aan de slag met een haalbaar en betaalbaar uitvoeringsplan zodat uw wijk in 2050 ook echt van het gas af is.

Meer weten?

Koppelen van doelstellingen is vooral pionieren. Projecten waarin een koppeling tussen energietransitie en klimaatadaptatie is gemaakt zijn op twee handen te tellen. Dat is op zich vreemd. De verscheidenheid van de onderwerpen biedt ruimte voor veel koppelmogelijkheden.