Governance

Nationaal Waterplan en het Deltaprogramma

De cursus geeft een gedetailleerd overzicht van de evolutie van waterbeheer, inclusief betrokken partijen als Rijkswaterstaat en provincies. Het behandelt essentiële plannen zoals het Nationaal Waterplan en het Deltaprogramma. De module verkent de verbinding tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening, met aandacht voor de Watertoets, bestemmingsplannen en de omgevingswet.

Informatie aanvragen

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN