Klant

Waternet

Opdracht

Ondersteunen bodemkarteringen

Expertise

Omgevingsmanagement

Doel

Bronnen voor drinkwaterproductie verkennen

Bodemkartering met helikopter

Marc en Chakira werken namens Waterprof aan het innovatieproject Temmen van de Brakke Kwel. Een project waarbij onderzocht wordt of het brakke kwelwater in de Horstermeerpolder opgepompt kan worden voordat het de oppervlakte bereikt. Het doel:

  1. Dit water gebruiken om drinkwater van te maken;
  2. De kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren zodat natuur en landbouw hiervan kunnen profiteren.
  3. Het beperken van water dat uit het Markermeer wordt gewonnen om de zouttong door te spoelen waar het Natura 2000 gebied van kan profiteren.

Meer over drinkwater


SkyTEM – innovatie binnen een innovatie

Temmen van Brakken kwel vraagt om een goed beeld van de ondergrond. Om een groot gebied snel in kaart te kunnen brengen is gebruik gemaakt van de bodemkarteringsmethode met SkyTEM. SkyTEM maakt gebruik van een helikopter met een meetinstrument, waarmee over het gebied wordt gevlogen. Het meetinstrument stuurt elektromagnetische signalen de grond in en op basis van de terugkaatsende weerstand werd vastgesteld waar zand- en kleilagen en zoet en zout water zitten. Deze methode zorgde voor weinig verstoring van de natuur in vergelijking met andere methoden. Ook leidde het tot prachtige resultaten en inzichten door het driedimensionale en vlakdekkende beeld dat ontstond tot een diepte van 150 meter!

Omgevingsmanagement

Marc en Chakira hebben de weg vrijgemaakt voor de helikopter. Er komt heel wat kijken voordat een helicopter met een groot meetinstrument over een druk bewoond gebied kan vliegen. Vlieglicenties, stikstofregels, bezorgde bewoners, veetelers, paardenhouders en meer. Chakira en Marc hebben het strategische omgevingsmanagement voor het gehele project ingericht, waardoor we nu gebruik kunnen maken van mooie nieuwe inzichten.

Meer over omgevingsmanagement

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN