Het liefst werk ik aan concrete projecten waarbij je buiten direct resultaat ziet!

Peter Beemster
Technisch adviseur Omgevingsmanagement

Timmert aan de weg tussen inhoud en proces

Als technisch adviseur Omgevingsmanagement bouw ik in mijn projecten de brug tussen technisch inhoudelijke duurzaamheidskennis en het draagvlak bij belanghebbenden in een gebied. Vanuit de inhoud zoek ik naar werkbare mogelijkheden, en vertaal deze naar een gedragen oplossing door open te staan voor verschillende perspectieven. Met een blik op actie gaan we vervolgens op zoek naar concrete stappen. Dit doe ik binnen klimaatadaptatie thema’s zoals droogte en stedelijk water.