Klant

Gemeente Noordenveld

Opdracht

Opstellen Lokale klimaatadaptatiestrategie

Expertise

Inhoud en proces

Doel

Gedragen adaptatiestrategie vormgeven

Waterprof ondersteunt de gemeente Noordenveld bij het opstellen van de lokale klimaatadaptatiestrategie. Samen maken we ons sterk voor een klimaatbestendige en water robuuste gemeente in 2040. We bouwen voort op het programma Duurzaam Noordenveld en werken samen toe naar een gedragen strategie en uitvoeringsagenda.

De gemeente Noordenveld heeft de ambitie om in 2040 de meest duurzame gemeente van Nederland te zijn. Zij doen dan ook al heel veel aan duurzaamheid. Waterprof richt zich op het thema toekomstbestendige leefomgeving.  Hierbij leggen we nadruk op wateroverlast, hitte stress en droogte. We beginnen met inventariseren in hoeverre klimaatadaptatie al gedragen wordt in de dagelijkse werkpraktijk. We omarmen wat er is en werken samen met de collega’s, externen en de raad aan nieuwe inzichten en uiteindelijk de uitvoeringsagenda. Een goede interne en externe risicodialoog is daarbij onmiskenbaar.

Meer over water en klimaat

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN