Klant

Waternet

Opdracht

Toets haalbaarheid tijdelijke waterkeringen

Expertise

Procesmanagement

Doel

Onderzoeken of tijdelijke waterkeringen een goed alternatief zijn voor permanente keringen.

De vraag
In opdracht van Waternet heeft Waterprof het inrichtingsplan voor het noodoverloopgebied de Ronde Hoep opgesteld. Agrariërs en andere inwoners van de polder zijn niet blij met het idee van permanente keringen rondom de eigen percelen. Zodoende is gezocht naar een alternatief in de vorm van tijdelijke waterkeringen en daarvoor is een pilot ingericht. De uitkomsten van de pilot bepalen of tijdelijke waterkeringen daadwerkelijk op verschillende ondergronden toepasbaar zijn. Het idee van de tijdelijke waterkeringen komt voort uit de bewonersgesprekken en kleinschalige bewonersavonden. Wensen en zorgen van bewoners nemen we zeer serieus tijdens het opstellen van het inrichtingsplan voor het noodoverloopgebied. Met deze pilot genereren we niet alleen voor onszelf nieuwe inzichten, maar ook voor de bewoners.

De oplossing
De pilot had de volgende doelstellingen:

-Hoe snel kan een tijdelijke kering worden neergezet?
-Hoe groot zijn de lekverliezen per type kering;
-Hoe reageren de keringen op verschillende ondergronden;
-Hoe stabiel zijn de keringen (ivm golfslag);
-Open en transparant draagvlak creëren bij de bewoners (common fact finding)

Tijdens de opening waren circa 50 bewoners aanwezig. Verschillende bewoners zijn later nog even komen kijken of hebben de pilot via de webcam gevolgd. Ook al hebben de systemen veel met elkaar gemeen, ze functioneren allemaal anders op de ondergrond van de polder. Uit de pilot blijkt dat het zeer lastig is om waterdichte keringen te krijgen. De bewoners hebben dit gezien en zijn naar afloop blij dat we niet voor tijdelijke keringen als oplossing hebben gekozen.

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN