Klant

Vereniging Nederlandse riviergemeenten

Opdracht

Potentie van aquathermie in beeld brengen

Expertise

Aquathermie

Langs de grote rivieren zoals de Maas, IJssel en Rijn liggen veel kansen voor aquathermie. Waterprof heeft voor de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 70 transitievisies onder de loep genomen om te zien waar aquathermie wel of niet in beeld is als optie voor duurzame warmte.

De vraag
De Vereniging Nederlandse Riviergemeenten (VNR) is een bestuurlijk netwerk voor gemeenten langs de grote rivieren. Zij willen verschillende rivierfuncties zoals natuur, recreatie en scheepvaart in harmonie vormgeven voor een aantrekkelijk rivierengebied.  De VNR wil verkennen op welke manier energie en specifiek aquathermie kansen biedt voor haar gemeenten. Waterprof is gevraagd om te inventariseren in hoeverre aquathermie bij de riviergemeenten in beeld is als duurzame energiebron.

Onze aanpak – inventarisatie transitievisies warmte
Om een overzicht te creëren van aquathermie in de riviergemeenten heeft Waterprof, samen met drie Waterhandjes, de transitievisies warmte (TVW) van de 70 riviergemeenten verzameld en geanalyseerd. Er werd invulling gegeven aan verschillende onderzoeksvragen, zoals: “Zijn er concrete projecten gaande?”, “Om welke hoeveelheden warmte gaat het?” en “Staat er kennisbehoefte in beschreven?”. Hieruit blijkt dat 60emeenten aquathermie langs de grote rivieren als kansrijke duurzame warmtebron zien, maar dat er ook veel kansen worden gemist. Geconcludeerd is dat de potentie van onvoldoende in beeld is. De kennisvragen die zijn opgehaald hebben betrekking op techniek (“Wat is de invloed van aquathermie op ecologie?”) en financiering (“Hoe staan de kosten in verhouding tot andere warmtesystemen?”).

De resultaten van de inventarisatie zijn gevisualiseerd en verwerkt in het onderzoeksrapport “Potentie van aquathermie langs de grote rivieren”. Deze resultaten zijn gepresenteerd tijdens een themabijeenkomst over aquathermie voor wethouders van VNR lidgemeenten.

Benieuwd naar de resultaten? Ben je benieuwd naar de potentie van aquathermie in uw regio? Kijk dan eens naar onze dienst Schatzoeken aquathermie of neem contact op met Jeroen de Bruin of Eva Terpstra.


STOWA – Koppelkansen energietransitie en klimaatadaptatie
Hoe koppel je energietransitie en klimaatadaptatie? Perspectieven uit de praktijk (artikel in H2O).

 

Foto header: Richard Brunsveld – Unsplash