Klant

Provincie Gelderland

Opdracht

Aanpak financiering gewasbeschermingsmiddelen

Exptertise

Watermanagement

Doel

Reduceren gewasbeschermingsmiddelen

De vraag
Vanuit de gebiedsdossiers willen Provincie Gelderland en Vitens het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden reduceren. Provincie Gelderland zocht naar een aanpak met inzicht in de financiering van zo’n aanpak. Waarbij randvoorwaarde is dat de aanpak aansluit bij een manier die de boeren past, zoals bijvoorbeeld het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Onze oplossing
In samenwerking met het Kadaster en RHDHV heeft Waterprof voorgesteld om de aanpak en financiering uit te werken. Dit is gedurende drie dagen uitgewerkt. Hierdoor hebben we focus gecreëerd waardoor binnen drie weken het eindproduct opgeleverd werd. In de voorbereiding zijn de randvoorwaarden verkend: waaraan moeten we voldoen, wat zijn de verwachtingen van de opdrachtgever? In drie sessies van een dag is met het team de aanpak op hoofdlijnen uitgewerkt en getoetst met de opdrachtgevers. Die aanpak is concreet gemaakt en vertaald in financiële inspanningen. Daarmee had de Provincie Gelderland een aanpak waarmee het traject tot vaststelling ingezet kon worden.

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN