Klant

Waterschap Hollandse Delta (WSHD)

Opdracht

Ontwikkelen programma aquathermie en zon op water

Expertise

Aquathermie

Doel

Opstellen kaders beleid aquathermie en zon op water

De vraag
Waterschap Hollandse Delta (WSHD) heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn en werkt aan beleid omtrent duurzaamheid. Om de ambities te realiseren wil het waterschap een integraal programma ontwikkelen voor circulariteit, energie en duurzaamheid. Waterprof is gevraagd om dit programma mede te helpen ontwikkelen, waarbij wij ons richten op de thema’s aquathermie en zon op water.

Onze oplossing
Als onderdeel van het programma duurzaam en circulair WSHD helpt Waterprof bij het opstellen van nieuw beleid voor aquathermie en zon op water. Wij gebruiken de kennis en ervaring van het waterschap om kaders te stellen aan de ontwikkelingen rondom deze thema’s. Hiervoor gaan wij in gesprek met medewerkers en organiseren wij werksessies. Onderdeel van de verkenning is het ontwikkelen van een duurzame energie en omgevingswarmtekaart, die inzicht geeft in de technische potentie voor aquathermie in het beheergebied.

Foto: REEM

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN