Klimaat

 

Het wordt warmer, natter en in tijden ook droger. De leefbaarheid van onze steden staat onder druk, vooral voor de kwetsbare in onze samenleving. Op het platteland zien we ons natuurlandschap en mogelijkheden voor de landbouw langzaam veranderen. Daarom wordt in Nederland hard gewerkt aan nieuwe innovaties, strategieën, programma’s en plannen. We voeren onderzoek uit en werken steeds meer en beter samen binnen organisaties of werkregio’s. Waterprof staat voor het versnellen van de informatiestroom. Want die mooie innovaties en producten van anderen moeten zo snel als mogelijk worden gerealiseerd.

Wij gaan voor de integrale aanpak

Klimaatadaptatie, de kaderrichtlijn water (KRW), stikstof, circulariteit en de energietransitie. Zomaar wat uitdagingen die tussen 2027 en 2050 aangepakt moeten zijn.

In veel gevallen kunnen maatregelen voor de circulariteit een goede bijdrage leveren voor klimaatadaptatie of stikstof.

Klimaatwerkplaats

De Klimaatwerkplaats is dé innovatieve vrijplaats voor lokale pioniers die werken aan klimaatadaptatie en een duurzame leefomgeving. Het doel is om goede ideeën zo snel mogelijk van experiment naar implementatie te brengen. We brengen hier het netwerk samen, delen ideën, initiëren onderzoek, pitchen ideeën die we in co-creatie verder verrijken.

Klimaatwerkplaats

Diensten

Aan de gang met het klimaat. Zorgen dat we een leefbaar land en planeet houden voor mens, dier en natuur. Onze focusgebieden zitten op:

 1. Het organiseren van meekoppelkansen. De focus ligt op het programmatisch of planmatig combineren van de energietransitie, klimaatadaptatie circulariteit of bestaande uitvoeringsprogramma’s;
 2. Lokale adaptatie strategiën (LAS). Elk domein, sociaal, beheer, ruimte en zelfs bedrijfsvoering spelen een belangrijke rol bij het klimaatadaptief inrichten van onze steden, dorpen en buitenplaatsen.
  1. Waterprof zorgt voor de risicodialogen met de belangrijkste doelgroepen binnen uw gebied;
  2. Waterprof werkt aan concrete uitvoeringsprogramma’s;
  3. We toetsen het huidige draagvlak rondom klimaat binnen uw organisatie
 3. Opzetten van klimaatwerkplaatsen – wij organiseren en faciliteren het gesprek over klimaat met de belangrijkste stakeholders. De klimaatwerkplaats heeft als doel om draagvlak te creëren, te leren, te experimenteren en maatregelen versneld tot uitvoering te laten brengen.
 4. Proces en programmamanagement – ondersteunen van lopende initiatieven en coaching.
 5. Versnellingsteam droogte – Wij zetten een team van professionals in om ervoor te zorgen dat we droogte zo snel als mogelijk het hoofd kunnen bieden. We richten ons daarbij op de organisatie, procedures en het aanjagen van draagvlak.

‘Alleen samen worden we klimaatadaptief’

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.