Klant

Gemeente Aalten

Opdracht

Opstellen lokale klimaatadaptatiestrategie

Expertise

Inhoud en proces

Doel

Opstellen uitvoeringsagenda klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie strategie

Hoe zorgen we ervoor dat we in de gemeente Aalten prettig kunnen wonen, werken en leven, ondanks een veranderend klimaat? In 2050 moet iedere gemeente klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht, ook de gemeente Aalten. Maar waar wat moet je doen, wat wil je realiseren en bovenal met wie werk je daarin samen? Waterprof heeft samen met verschillende medewerkers binnen de gemeente Aalten gewerkt aan de lokale adaptatie strategie (LAS) en een uitvoeringsagenda opgesteld.

Integraal

Klimaatadaptatie is niet een beleid op zich zelf maar zit verweven met vele beleidsvelden. Aanpassingen in de waterhuishouding, de hemelwaterafvoer, het wegennet, nieuwbouw, biodiversiteit, het sociaal domein en de energietransitie allemaal hebben ze een relatie met klimaatadaptatie. Onze integrale aanpak zorgt ervoor dat gemeentebreed draagvlak ontstaat om de schouders onder klimaatadaptatie te zetten, de gemeente niet alleen aan zet is en bewoners worden aangespoord om mee te denken en te werken aan een klimaatbestendige en waterrobuuste gemeente. Zo werken we samen toe aan een mooie en gezonde leefomgeving.

Ik wil ook een Lokale adaptatiestrategië

 

samen klimaatbestendig

 

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN