Klimaat – Diensten

Diensten

Aan de gang met het klimaat. Zorgen dat we een leefbaar land en planeet houden voor mens, dier en natuur. Onze focusgebieden zitten op:

 1. Het organiseren van meekoppelkansen. De focus ligt op het programmatisch of planmatig combineren van de energietransitie, klimaatadaptatie circulariteit of bestaande uitvoeringsprogramma’s;
 2. Lokale adaptatie strategiën (LAS). Elk domein, sociaal, beheer, ruimte en zelfs bedrijfsvoering spelen een belangrijke rol bij het klimaatadaptief inrichten van onze steden, dorpen en buitenplaatsen.
  1. Waterprof zorgt voor de risicodialogen met de belangrijkste doelgroepen binnen uw gebied;
  2. Waterprof werkt aan concrete uitvoeringsprogramma’s;
  3. We toetsen het huidige draagvlak rondom klimaat binnen uw organisatie
 3. Opzetten van klimaatwerkplaatsen – wij organiseren en faciliteren het gesprek over klimaat met de belangrijkste stakeholders. De klimaatwerkplaats heeft als doel om draagvlak te creëren, te leren, te experimenteren en maatregelen versneld tot uitvoering te laten brengen.
 4. Proces en programmamanagement – ondersteunen van lopende initiatieven en coaching.
 5. Versnellingsteam droogte – Wij zetten een team van professionals in om ervoor te zorgen dat we droogte zo snel als mogelijk het hoofd kunnen bieden. We richten ons daarbij op de organisatie, procedures en het aanjagen van draagvlak.

Vervolg focusgebieden →

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN