De druk op mens en natuur door klimaatveranderingen geven mij de drive om in actie te komen.

Victor Mastwijk
Adviseur Water en Klimaat

Kritische meedenker voor complexe uitdagingen in de watersector

Vanuit mijn achtergrond als aardwetenschapper heb ik een brede interesse ontwikkeld voor water, milieu en klimaat. Met name de druk op mens en natuur door klimaatveranderingen geven mij de drive om in actie te komen. Als adviseur Water en Klimaat zet ik mijn kennis over waterkwantiteit, -kwaliteit en klimaat in om de leefbaarheid te vergroten. Ik vind het leuk om complexe onderwerpen te analyseren en begrijpelijk te maken en te werken in een bestuurlijke omgeving. Daarnaast breng ik visie en creatieve oplossingen voor de uitdagingen van nu.