Klant

Westland verstandig

Opdracht

Onderzoek blauwalg

Expertise

Zwemwaterrichtlijn

Doel

Onderzoeken hoe zwemmers minder last gaan krijgen van blauwalg.

De vraag
Voor de politieke partij Westland Verstandig heeft Waterprof een quickscan en advies gegeven over de aanpak van blauwalgen in de plas van Prinsenbos in Naaldwijk. Westland Verstandig gebruikte het rapport om onderbouwde vragen te stellen aan het college van B&W van de gemeente Westland. De plas van Prinsenbos dient niet alleen als zwemwater maar ook als waterberging/natuur. Echter, de waterkwaliteit wordt o.a. sterk beïnvloed door de toevoer van water uit het bovenstroomse glastuinbouwgebied, als ook de aanwezigheid van grote groepen watervogels in het meer. De grote hoeveelheid nutrienten in het water en de continue toestroom van nutrienten vanuit verschillende bronnen zorgt ervoor dat de blauwalg blijft terugkomen.

Onze oplossing
Het terugdringen van blauwalg en daarmee het vergroten van het zwemplezier in de zomer is een wens die alleen kan worden verwezenlijkt als bronnen worden gereduceerd of weggenomen. Waterprof heeft een eerste inventarisatie naar de bronnen uitgevoerd en daarbij aangegeven wat het mogelijke handelingsperspectief (met bijhorende stakeholderinventarisaties) is voor het realiseren van een zwemlocatie die meer garantie biedt op zwemmen zonder last van blauwalgen. Het wegnemen van het probleem lijkt, zeker op korte termijn, niet mogelijk.

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN