Klant

Waterschap Zuiderzeeland

Opdracht

Werkprocessen visualiseren

Expertise

Visueel advies

Doel

Complexiteit visueel zichtbaar maken

Visualisatie van processen voor watermanagement in Ethiopië

Waterschap Zuiderzeeland werkt via Blue Deal projecten nauw samen met partners in Ethiopië aan watermanagement. Daarbij worden twee complexe processen opgezet. De holistische processen zijn complex door het aantal stappen, stakeholders en omvang van het gebied. Waterprof heeft deze processen gevisualiseerd. Doel van de visualisatie:

  1. Zicht krijgen in de complexiteit van de processen;
  2. Alle betrokken stakeholders krijgen hetzelfde beeld bij het proces en daardoor is er minder spraakverwarring);
  3. Vereenvoudigen van de communicatie tussen Nederland en Ethiopië

De uitdaging

Het zijn beide uitgebreide processen met veel stappen en stakeholders. Hierdoor is het voor betrokkenen niet altijd eenvoudig om inzicht te krijgen in wat het proces voor hen betekent. Voor het Water Allocation Process is dit inmiddels gedaan. Door middel van enkele werksessies werd het doel en de doelgroep van de visualisatie vastgesteld, als ook welke informatie in ieder geval naar voren moest komen. Het uiteindelijke product werd omgezet in een interactief document, waarbij gebruikers op delen van de visualisatie kunnen klikken om zo bij een beknopte toelichting te komen.

Achtergrond project

Waterschap Zuiderzeeland werkt via Blue Deal projecten nauw samen met partners in Ethiopië aan watermanagement. Twee processen die ze proberen te versterken zijn het ‘Water Allocation Process’ en de ‘3R-measures implementation process’. Het Water Allocation Process is een jaarlijks terugkerend proces waarbij gekeken wordt naar de vraag en aanbod van water en hoe dit verdeeld kan worden op een eerlijke, transparante en duurzame wijze.  Met het 3R-measures implementation process willen Ethiopische partners maatregelen stimuleren die zorgen voor ‘recharge’, ‘retention’ en ‘reuse’ van grond- en regenwater. Het is een holistisch proces waarbij gekeken wordt naar het hele stroomgebied en de samenhang tussen uitdagingen.

 

 

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN